Διοίκηση 2012-24

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 1-6-2024 έως 1-6-2027)

1. Πρόεδρος, Χριστοφορίδης Θεολόγος (Θεολόγης)
2. Αντιπρόεδρος Κουρκούδιαλος Στυλιανός
3. Γραμματέας, Παπαζήσης Λεωνίδας
4. Ταμίας, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
5. Αν. Γραμματέας, Ντόβας Λεωνίδας

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (από 1-6-2024 έως 1-6-2027)

1. Πρόεδρος, Ζιώγα Ελένη
2. Γραμματέας, Κοτσαρίδης Φώτιος
3. Μέλος, Χαρίση Πολυτίμη


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 12-6-2021 έως 1-6-2024)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, πρόεδρος
2. Ταραμπαζής Θεόδωρος, αντιπρόεδρος
3. Χριστοφορίδης Θεολόγος, γενικός γραμματέας
4. Τζόντας Κωνσταντίνος, ταμίας
5. Μιχαηλίδης Αθανάσιος, έφορος (ο οποίος αποφασίστηκε από το Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του συλλόγου, να αναπληρώνει τον γενικό γραμματέα όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται).

Εξελεκτική Επιτροπή (από 12-6-2021 έως 1-6-2024)

α) πρόεδρος ο κ. Σιούλας Δημήτριος,
β) αναπληρωτής πρόεδρος η κ. Πιτιακούδη Τριάδα,
γ) μέλος η κ. Ματενόγλου Θεανώ.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 23-1-2018 έως 23-1-2020)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, Πρόεδρος
2. Ρετζέπης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Ματενόγλου Θεανώ, Γενική Γραμματέας
4. Τζόντας Κωνσταντίνος, Ταμίας
5. Παπότη Στυλιανή, Έφορος

Εξελεκτική Επιτροπή (από 23-1-2018 έως 23-1-2020)

1. πρόεδρος ο κ. Σιούλας Δημήτριος,
2. αναπληρωτής πρόεδρος η Πιτιακούδη Τριάδα,
3. μέλος η κ. κ. Γιαννούλη Αικατερίνη.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 23-1-2016 έως 23-1-2018)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, Πρόεδρος
2. Στοϊμενίδης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
3. Ματενόγλου Θεανώ, Γενική Γραμματέας
4. Τζόντας Κωνσταντίνος, Ταμίας
5. Σκούφης Ευθύμιος, Έφορος

Εξελεκτική Επιτροπή (από 23-1-2016 έως 23-1-2018)

1. πρόεδρος η κ. Καλτσόγλου Άννα,
2. αναπληρωτής πρόεδρος η Πιτιακούδη Τριάδα,
3. μέλος η κ. κ. Γιαννούλη Αικατερίνη.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 23-1-2015)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, Πρόεδρος
2. Ζάγκας Βάιος, Αντιπρόεδρος
3. Πατεράκης Αριστείδης, Γενικός Γραμματέας
4. Ρετζέπης Ιωάννης, Ταμίας
5. Στάμος Κων/νος, Έφορος
6. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Μέλος
7. Γκούμα Χρυσούλα, Μέλος

Εξελεκτική Επιτροπή (από 23-1-2015)

1. πρόεδρος ο κ. Καλτσόγλου Άννα,
2. αναπληρωτής πρόεδρος o κ. Στεφανίδης Βασίλειος,
3. μέλος η κ. Καραγεωργιάδου Αντουανέτα.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 21-12-2013)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, Πρόεδρος
2. Χαϊδευτός Κλεάνθης, Αντιπρόεδρος
3. Πατεράκης Αριστείδης, Γενικός Γραμματέας
4. Ρετζέπης Ιωάννης, Ταμίας
5. Στάμος Κων/νος, Έφορος
6. Στεφανίδης Βασίλειος, Μέλος
7. Χουνουζίδου Ελένη, Μέλος

Εξελεκτική Επιτροπή (από 21-12-2013)

1. πρόεδρος ο κ. Καραγιάννης Χρήστος,
2. αναπληρωτής πρόεδρος η κ. Τσακουρίδου Άννα,
3. μέλος η κ. Καραγεωργιάδου Αντουανέτα.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (από 7-12-2012 έως 14-12-2013)

1. Κουρκούδιαλος Στυλιανός, Πρόεδρος
2. Πέτρου Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
3. Καλαθάς Εμμανουήλ, Γενικός Γραμματέας
4. Ρετζέπης Ιωάννης, Ταμίας
5. Αβραμίδης Νικόλαος, Έφορος
6. Κουδού Χρυσάνθη, Μέλος
7. Στεφανίδης Βασίλειος, Μέλος

Εξελεκτική Επιτροπή (από 7-12-2012)

1. πρόεδρος ο κ. Χαϊδευτός Κλεάνθης,
2. αναπληρωτής πρόεδρος η κ. Διδεντζή Άννα,
3. μέλος ο κ. Καραγιάννης Χρήστος.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έως 7-12-2012)

1. Μανώλης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Κουρκούδιαλος Στέλιος, Αντιπρόεδρος
3. Χαιδευτός Κλεάνθης, Γενικός Γραμματέας
4. Ρετζέπης Ιωάννης, Ταμίας
5. Ξανθή Λεούση, Μέλος
6. Τριανταφυλλίδης Κοσμάς, Μέλος
7. Καλούσης Γεώργιος, Μέλος

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License