Καταστατικό

ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ: ΑΜ 9972,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Διαβάστε το Καταστατικό εδώ.


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 11-12-2017
Διαβάστε το 1ο Τροποποιημένο Καταστατικό εδώ.


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 21-12-2023
Διαβάστε το 2ο Τροποποιημένο Καταστατικό εδώ.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License