Τουρνουά

ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ


3ο ενδοσχολικό τουρνουά σκακιού (18/4/2021, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


2ο ενδοσχολικό τουρνουά σκακιού (6 και 7/3/2021, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


1ο ενδοσχολικό τουρνουά σκακιού (27 και 28/2/2021, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


16ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (12/5/2019, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


15ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (6/5/2018, 11ο Δ.Σ. Ευόσμου)


14ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (15/10/2017, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


13ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (7/5/2017, 20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


12ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (22/5/2016, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


11ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (17/5/2015, 24ο Δ.Σ. Ευόσμου)


1η Σχολική Σκακιστική Εκδήλωση ΦΑΤΟ (10/5/2015, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


10ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (14/12/2014, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


9ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (28/9/2014, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


8ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (11/5/2014, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


7ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (9/2/2014, 11ο-21ο Δ.Σ. Ευόσμου)


6ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (8/12/2013, 3ο Δ.Σ. Ευόσμου)


5ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (2/6/2013, 4ο Δ.Σ. Ελευθ. Κορδελιού)


4ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (10/2/2013, 24ο Δ.Σ. Ευόσμου)


3ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (2/12/2012, 4ο-15ο-22ο ∆.Σ. Ευόσµου)


2ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (21/10/2012, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


1ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (10/6/2012, 5ο-8ο-20ο Δ.Σ. Ευόσμου)


ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Συνδιοργανωτές με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License